Lite ölhistoria

Öl har funnits länge och är en gammal dryck. Man tror att det dracks öl, eller en likartad dryck som byggde på samma råvaror redan för 7000 år sedan. Det har gjorts analyser av arkeologer på inehåll i lerkärlsrester. Där har man funnit en spannmålsbaserad vätska. Fynden fanns i nuvarande Irak, i landet mellan floderna Eufrat och Tigris. På den tiden hette det Mesopotamien, och folket som gjorde öl var sumerer.

Det har även hittats att det ska funnits  tillverkning av en ölliknande dryck i Egypten för 2500 år sedan.

I Norden så har man på Jylland hittat en ekkista från äldre bronsålder, omkring 1500 f.Kr. Fyndet påträffades 1921. I kistan fanns en kvinna, som vid sina fötter hade en liten näverspann som innehöll intorkade rester efter någon dryck. Analyser visade att det fanns ämnen som påminde om det som senare fanns och finns i öl

Mjödliknande drycker finns från tiden runt Kristi födelse, i både Bayern och i Danmark. Från Sverige har man inga analyserade fynd av samma slag från förhistorisk tid, men det står utom allt tvivel att ölliknande drycker varit i bruk i Sverige långt före vår tideräkning.

 

 

1 Dec 2018